V sobototo, 9.10.2021, smo na drugem sestanku v sklopu ERASMUS+ projekta pod imenom »RESTART – in the midst of every crisis, lies a great oportunity«, gostili partnerje iz petih različnih organizacij iz Italije, Hrvaška, Slovenije in DSR SUPERKID kot nosilce projekta.

Gostom smo predstavili prostore Partizana Vič in vadbene programe.

Po predstavitvi objekta in vadbenih programov je vsako sodelujoče društvo predstavilo primere svojih dobrih praks COVIDnega leta 2020. Predsednik društva SUPERKID Mario Škegro je predstavil nadaljnje aktivnosti projekta – »primeri dobrih praks v 2021« in napovedal naslednji sestanek, ki bo potekal februarja 2022 v Zagrebu.

Na drugem sestanku je bila predstavljena tudi prezentacija sodelovaca Fakulteta za organizcacijske vede (Univerza v Mariboru) z naslovom »Organizacijski model slovenskega športa«.

Po zaključku uradnega dela je sledil neformalni del z izmenjavo izkušenj ob prijetnem kosilu.

Kategorije: Novice